Piketty ur ett svenskt perspektiv

Vi letar alltid efter böcker som gör avtryck, vilket ofta hänger ihop med att de blir bästsäljare – ”Nästa Kahneman” som vi brukar säga, vilket innebär en fackbok som har potential att sälja över 100 000 exemplar i Sverige. Jag stötte av en slump på Thomas Pikettys Le capital au XXI siècle för ett drygt halvår och tyckte direkt att den verkade spännande. Den hade ännu inte kommit ut på engelska men blivit oerhört omtalad i Frankrike. Vad som är en succé där är dock ingen given succé här (apropå Kahneman så blev hans bok en bästsäljare på i princip alla marknader utom just Frankrike – där stannade den på 4.000 sålda exemplar) så vi var osäkra. Så pass osäkra att vi ganska tidigt drog oss ur budgivningen om de svenska rättigheterna. Vi förstod också att översättningskostnaderna av verket på nästan 1.000 sidor skulle bli stora.

Under ett par månader hördes inget nytt om boken, och vi tänkte inte mer på det. Sen kom den ut på engelska, och då började de komma. Artiklarna, intervjuarna, kommentarerna från ledarsidorna, kritiken. För och emot. Vi förstod att detta skulle bli en milstolpe, ett viktigt verk att kunna förhålla sig till. Men vi noterade också hur många började diskutera boken och Piketty utan att ha läst något alls. Det blev en rundgång av lösryckta argument. Att boken på grund av tidig slutförsäljning inte gick att få tag bidrog ytterligare.

Dessutom visste vi också efter läsningen av Le capital au XXI siècle, till exempel i jämförelse med Kahnemans ”Tänka, snabbt och och långsamt”, att Pikettys bok inte är lika allmängiltig eller tillgänglig. Vi kände också att något saknades. Det svenska perspektivet.

Därför ger vi nu ut en sammanfattning av boken med ett förord som sätter innehållet i ett svenskt . Boken släpps den 25 juni och får titeln Kapitalet i det 21:a århundradet av Thomas Piketty – sammanfattning och svenskt perspektiv.

Författaren Jesper Roine (Docent vid Handelshögskolan i Stockholm) sammanfattar på ett flyhänt sätt Pikettys mästerverk och analyserar även boken utifrån ett svenskt perspektiv. Jesper har tillsammans med sin kollega Daniel Waldenström varit den som bidragit med svenska data till Pikettys The World Top Incomes Database, där mycket av det empiriska materialet till ”Kapitalet i det 21:a århundradet” kommer ifrån. Jesper Roine är också en av grundarna till bloggen Ekonomistas.

En liten försmak av innehållet nedan. Du kan redan nu köpa boken via nätbokhandeln.

Denna lilla bok består av två delar. Den första är ett relativt långt förord som ger en bakgrund och sammanfattar en del av den forskning som Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century till stor del är baserad på. Den andra, och huvudsakliga delen, är ett försök att sammanfatta Thomas Pikettys bok. De två delarna är lika i bemärkelsen att jag förstås är ansvarig för båda delarnas eventuella fel och brister och framförallt för eventuella missuppfattningar av vad Thomas Piketty menat att säga. Delarna skiljer sig dock åt i att förordet innehåller min personliga bild av boken och den bakomliggande forskningen, medan den andra delen är ett försök att sammanfatta bokens innehåll utan att inflika egna åsikter och eventuella invändningar. Förordet inkluderar också delar av den svenska utvecklingen som av naturliga skäl inte är speciellt framträdande i Pikettys bok.

Bakgrunden till att jag blivit ombedd att skriva denna sammanfattning är att jag varit en del av det forskarnätverk som under det senaste dryga decenniet arbetat med att skapa långa historiska serier över inkomst- och förmögenhetsfördelning för en rad länder. Tillsammans med Daniel Waldenström har jag tagit fram de svenska serier för toppinkomstandelar över 1900-talet som finns i det som kallas World Top Income Database (som är en viktig källa i Pikettys bok). Daniel och jag har också skapat serier över svensk förmögenhetskoncentration sedan 1800-talet och vi har tillsammans med ett antal kollegor (Anders Björklund, Henry Ohlsson och Jonas Vlachos) i olika konstellationer skrivit om både specifikt svenska frågor kring långsiktig inkomst- och förmögenhetsfördelning men även gjort en rad internationella jämförelser. Daniel och jag har också skrivit en översikt av forskningsområdet för Handbook of Income Distribution och genom åren även skrivit ett antal blogginlägg på ekonomistas.se om denna forskning… Min förhoppning är att denna sammanfattning och dess försök att lyfta fram huvuddragen ska locka fler att läsa den i sin helhet och att diskutera de många viktiga frågor den väcker.

Såhär kommer omslaget att se ut:

Piketty 3000px

PS. Karneval förlag vann budgivningen. De ger 2015 ut ”Kapitalet i det 21:a århundradet” i sin helhet. Läs mer om Pikettys bok här.

PPS. Det var min briljanta kollega Olle Grundin som den 12 maj kläckte idé om att vi skulle göra detta med Jesper. Mindre än en månad senare är nu boken snart klar.