Volante köper förlaget BookHouse

bookhouseböcker1

 

Volante AB köper bokförlaget Bookhouse Editions AB.

Därmed rymmer Volante de böcker och författare som nått flest läsare inom genren management de senaste åren.

Bookhouse har givit ut storsäljare som Jim Collins Good to great, Daniel Pinks Drivkraft, Frans Johanssons Medicieffekten och Kjell A. Nordströms och Jonas Ridderstråles Funky Business-böcker.

Volante blir i och med förvärvet också hem för ytterligare en ”Nobelpristagare”. Nu tillkommer fredspristagaren Muhammad Yunus, som för övrigt kommer till Sverige om några dagar. Ekonomipristagaren Daniel Kahneman är sedan tidigare på Volante (och priset heter förstås Riksbankens pris till Alfred Nobels minne).

muhammad-yunus

Bookhouse är en inspirationskälla på flera sätt. Jag kan gilla hur de har verkat vid sidan av den förlagsbransch som får mest ljus i både media och bokhandel, men som ändå nått många läsare. De har ordnat egna seminarier, de har varit innovativa hur de arbetar med och säljer böcker (till exempel så crowd-översatte de Yunus böcker), de har funderat över utvecklingen inom sitt fält (läs grundaren Jan Lapidoths blogginlägg om ”inflation i managementlitteratur” och vad vi kan lära oss av ”tänkarna”).

Under Bookhouse tak ryms många fina böcker och författare, och för att nämna några: Tor Nørretranders är en fantastisk vetenskapsjournalist som slog igenom med Märk världen; hans bok Den som ger bort mest vinner uppbär lika stark påverkanskraft och klokskap. Ekonomiprofessorn Alf Rehn fortsätter enträget att vrida och vända på olika ämnen. Björn Söderberg är en av flera som skriver om samhällsentrepenörskap, men som med sina egna exempel är särskilt inspirerande.

Jag är också glad över Jan Lapidoths fina överlämningsord: ”BookHouse böcker, författare och kunder får nu ett nytt och varmt hem hos Volante.”

Bookhouse kommer på kort sikt finnas kvar som eget förlag, men på längre sikt gå upp i Volante.

Förvärvet är en del i Volantes satsning på både kvalitet och tillväxt. Från good to great om vi ska låna från Jim Collins.

Nordstrom_Kjell