”Volante-författaren” Malcolm Gladwell äntligen på Volante

gladwell

I början av nästa år ger vi ut Malcolm Gladwells nya bok som på svenska får titeln David och Goliat.

Vi är oerhört glada över detta. Gladwell personifierar med sina böcker vad vi alla sammanhang försöker göra: utveckla och sprida goda berättelser samt se till att kunskap blir tillgänglig. Gladwell är inom detta mästaren. Ingen annan skriver underhållande sakprosa så bra.

Han får då och då kritik för att han förenklar och drar sina teser för långt, men menar att han är inte forskaren eller vetenskapsmannen som behöver sitta på alla svaren eller förmedla alla perspektiv. Jag har diskuterat frågan ofta — och skulle inte själv välja att dra en poäng lika långt som Gladwell gör — men som få andra lyckas han nå ut med kärnan i sitt budskap.

David och Goliat är kanske hans mest samhällsdebatterande bok och därmed långt ifrån marknadsföringsfokuset i The Tipping Point.

Varför Volante?

Gladwell driver tesen om fördelarna som man har som ”David” i jämförelse mot ”Goliat”.

Och det är vi som är David.