Boksinglar och Bonniers

Vi tycker det är kul med Adlibris nya eboksavdelning Mondo, som lanseras idag. Vi gillar alla försök för att fler ska upptäcka eboken som format, för vi tror att det ökar läsandet på sikt.

Mondo hakar också i något som vi själva pratat om och testat i flera års tid, nämligen singelformatet. I Sverige var vi det förlag som först — tror jag — började prata om boksinglar och har från några av våra antologier givit ut 85 kapitel som enskilda singlar. Vårt grepp nämndes även i senaste Litteraturutredningen.

Bakom ligger en gammal omvärldsanalys. När jag pluggade kring år 2000 byggde jag ett affärscase som utgick från ”culture light”. Trenden har sedan bara förstärkts, inte minst med iPad där boken ställs mot strömmad tv som ställs mot film som ställs mot miljoner sajter. Wired har benämnt det som snack culture” (och även Micael Dahléns tes om förväntningssamhället och ”Nextopia” kan kopplas till detta).

När vi även testade att lansera Dikt.se  häromåret så ringade vi in kortformatet, nämligen i form av poesi. En vacker sida av ”snuttefieringen” kallade Svenska Dagbladet det. Bonniers har förstås också kikat på Amazon Kindles sektion med singlar, som har dedikerade redaktörer med en särskild lista sedan några år.

Att Sveriges största mediehus Bonnier gör mer kring kring eboken känns naturligt, liksom att de använder sina koncerninterna relationer för att snabbt få innehåll. På Adlibris Mondo lyfts artiklar och stora reportage från DN, Icon och Expressen.

Men Bonnier R&D-chefen Sara Öhrvall låter ana att detta är något som ska göras internationellt, bland annat i en tweet imorse. Ett samarbete med amerikanska Atavist finns också. Sara Öhrvall är för övrigt en av de personer som har singlar utgivna av oss, med boksingeln och kapitlet ”Mycket mer än gratis”.

***

Här är några av mina personliga favoriter av våra boksinglar:

Andreas Ekström. Tack, tack snälla du

Kjell Häglund. Design: Känd från tv!

Rasmus Fleischer. Stadsplanering

Vanja Hermele. Myten om kvinnor

Nicklas Lundblad. Kunskap: Dumma du?

Qaisar Mahmood. Att gå från en etnisk till en pluralistisk nationalism

Annina Rabe. Litteratur: Pretto Chic

Johan Rockström. Omställningen till en hållbar utveckling

Bo Rothstein. De som inte har, inte älskar och inte är

Jan Åman. Den nya staden