Fyra frågor till Per Grankvist

Fyra frågor till Per Grankvist, vars bok ”Engagemang: Batman, Putnam och jag” kommer i höst på Volante förlag.

Vem är Per Grankvist?

Jag är en journalist och författare som intresserat mig för hur samhället funkar. Ett knep jag använder för att förstå det och hur det blev så är att ta hänsyn till hur exempelvis konst, teater, arkitektur eller musik utvecklats när samhället förändras, när idéer föds eller dör. Och det märks ofta i mina texter där referenser flyter in och ut i berättelserna

Du skriver om engagemang – hur och i vad är du själv engagerad?

Sedan jag var liten har jag alltid engagerat mig för miljön på olika sätt, men inte som medlem någonstans. Idag är jag snarare medlem överallt: Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Sjöräddningssällskapet osv. För flera år sedan blev jag invald i styrelsen för Fairtrade och har sedan dess engagerat mig mycket där, inte minst i min nuvarande roll som vice ordförande för rörelsen i Sverige. Eftersom jag tycker det är viktigt med att ledare tidigt får bra värderingar och verktyg är jag sedan några år även mentor åt ledare som genomgår ledarskapsutbildningar genom Scouterna och Kungens Stiftelse för Ungt Ledarskap. Sedan gör jag nog sånt som folk gör mest: sitter i bostadsrättsföreningar eller vaktar båtar om nätterna i en bryggförening.

Är vi mindre engagerade idag än tidigare?

Nej, det ser jag inga tecken på och det finns inte heller någon forskning som tyder på det. Däremot är vi mindre utsträckningar medlemmar i olika sammanhang än vi var förr. Orsaken är dels att det idag finns många fler sätt att kanalisera sitt engagemang än förr och att man inte längre behöver gå via en etablerad förening för att åstadkomma något. Samtidigt har föreningarna misslyckats attrahera nya medlemmar eftersom de klamrat sig fast vid idén att man måste vara medlem för att göra något.

Vad hoppas du förmedla med din bok?

Utan engagemang för olika frågor hade samhället inte varit det som det är idag och det är en insikt som jag vill att läsarna tar med sig. Engagemanget är inget som kan kommenderas eller tvingas fram, men det finns där latent hos var och en av oss. Jag hoppas att boken kan förändra synen på hur engagemang kan stimuleras, till att medlemskap inte längre ses som ett absolut krav, och på hur givande det faktiskt är att engagera sig.

***

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Per?
Kontakta Simon Brouwers på Volante: simon@volante.se, 08-702 15 19