Att gå från en etnisk till en pluralistisk nationalism

Idag är det Sveriges nationaldag. Därför väljer vi att publicera Qaisar Mahmoods text ”Att gå från en etnisk till en pluralistisk nationalism” i sin helhet. Texten publicerades först som ett kapitlet i antologin ”Framtidsutmaningar – Det nya Sverige”, som vi gav ut i januari i år.

Trevlig läsning och glad nationaldag!

Erövringen av svenskheten handlar inte om att någon ska bli något – det handlar om att delta i förhandlingen om vad som är svenskt idag. Den första utmaningen är att mekanismer som utestänger människor från förhandlingen bör motverkas, oavsett om de är strukturella eller om det är enskilda individer som står för utestängandet.

Den andra utmaningen är att ifrågasätta tankefiguren om att det finns essentialistiska identiteter som vi ärver. Vi behöver göra upp med den inövade reflexen att dela in oss själva och andra i etniska, kulturella och nationella kategorier som man förväntas födas in i, och som saknar svängdörrar.

Likaväl som staten en gång byggde en framgångsrik bild av Sverige som en etnisk nation, måste vi nu bygga svenskheten på idén om att vi tillsammans ansvarar för den, både dess med och motgångar, oavsett bakgrund.

Qaisar Mahmood – Att gå från en etnisk till en pluralistisk nationalism by Volante