Seminarium om organisation och ledarskap i kreativa företag

Center for Arts, Business & Culture (ABC) vid Handelshögskolan i Stockholm bjuder in till ett eftermiddagsseminarium om organisation och ledarskap i kulturella och kreativa näringar. Volante är med och arrangerar dagen.

Kan man bli kreativ på beställning? Kan kreativitet effektiviseras – så att det skapas fler nya idéer, produkter och tjänster på mindre tid och med mindre resurser? Går det över huvud taget att förena effektivitet och organisation med kreativitet?

Fem forskargrupper presenterar under dagen sina resultat från de forskningsprojekt om arbetsledning och organisation i ”kreativa företag” som har skett inom ramen för handlingsprogrammet för kulturella och kreativa näringar.

Under dagen får vi också möjlighet att lyssna till verksamma i några av de företag som legat till grund för forskningsprojekten.

Forskningsprojekten har också sammanfattats i antologin Kreativt kapital som finns tillgänglig under dagen.

Tid och plats

13/6 klockan 13:15

Handelshögskolan i Stockholms huvudbyggnad på Sveavägen 65. (karta)

Seminarielokal KAW.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt. Dock är antalet platser begränsade.

Intresseanmälan görs till osa@volante.se, senast den 27 maj.

Schema för dagen

13.15 Vinnova och Handelshögskolan hälsar välkomna och ger en presentation av projektet
13.30 – 14.30 Presentationer av respektive delprojekt
14.30 – 15.00 Öppen diskussion med en representant från varje delprojekt (moderator Emma Stenström)
15.00 – 15.30 Kaffe
15.30 – 16.30 Paneldiskussion om implikationer för praktiker i näringslivet (moderator Lars Strannegård)
16.30– 18.00 Avslutning & mingel