Ny bok: Framtidsutmaningar – Det nya Sverige

Nu släpper Volante första boken på nya imprintet 8tto: Framtidsutmaningar – Det nya Sverige. Boken ges ut i samarbete med regeringens Framtidskommission. Redaktör Jesper Strömbäck, professor och huvudsekreterare i Framtidskommissionen, har i denna antologi samlat 21 stycken skribenter för att ringa in några av de viktigaste framtida samhällsutmaningarna som Sverige står inför.

Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel?

Svaren är så klart omöjliga att veta: hur det blir är upp till framtiden att avslöja. Samtidigt påverkas svaren av hur vi agerar i nuet. De formas av i vilken utsträckning vi har förmågan att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som väntar och hur dessa bäst ska mötas.

Framtidsutmaningar – Det nya Sverige handlar därför om olika framtida samhällsutmaningar som Sverige står inför inom områden som arbetsmarknad, demokrati, företagande, globalisering, integration, integritet, klimat och miljö, kultur, medier, omsorg och vård, politiskt ledarskap, religion, stadsplanering och utbildning. Tillsammans tecknar kapitlen en karta över det nya Sverige.

Boken finns att köpa på till exempel Adlibris, Bokus eller i din lokala bokhandel. Vill du beställa fler än 10 exemplar gör du det enklast genom att kontakta oss direkt.

***

Den som söker i Framtidsutmaningar – Det nya Sverige efter svaren på alla frågorna kommer att bli besviken. Boken syfte är inte att presentera en uppställning av typen fråga-svar eller problem-lösning. Istället är förhoppningen att genom att belysa ett antal framtida utmaningar sätta fokus på behovet av en mer framtidsinriktad debatt. Jesper Strömbäcks bidrag till boken handlar om just detta: Hur ska vi öka långsiktigheten? Aldrig har behovet varit större av ett långsiktigt och hållbart handlande, men samtidigt motverkar många krafter just detta. Att tänka och handla långsiktigt verkar inte ligga i människans natur – oavsett vad vi själva tror.


Jesper Strömbäck och Mernosh Saatchi medverkar i SVT:s Gomorron Sverige och pratar om framtida utmaningar.

***

Bokens alla kapitel finns tillgängliga som e-singlar och kostar ungefär en tjugolapp. Hela boken släpps som ebok och de enskilda kapitlen som singlar samtidigt. Nedan återfinns en komplett lista med skribenter, kapitel och länk till där du kan köpa kapitlet. Vi vill också passa på att tipsa om att samtliga kapitel och också hela boken finns att låna digitalt genom ditt lokala bibliotek, läs mer om hur du gör det här.

Jesper Strömbäck
Utmaning: Att öka långsiktigheten

Johan Rockström
Utmaning: Omställningen till en hållbar utveckling

Helena Jonsson
Utmaning: Att mätta uthålligt

Bo Rothstein
Utmaning: De som inte har, inte älskar och inte är

Marisa Oskarson
Utmaning: Att undvika en tvåtredjedelsdemokrati

Pekka Mellergård
Utmaing: Religionen i morgondagens svenska samhälle

Qaisar Mahmood
Utmaning: Att gå från etnisk till en pluralistisk nationalism

Klas Eklund
Utmaning: Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb

Eva Nordmark
Utmaning: Ett mänskligare och mer framgångsrikt arbetsliv

Mernosh Saatchi & Nima Sanandaji
Utmaning: Att främja entreprenörskap

Tobias Nielsen & Emma Stenström
Utmaning: Passion och innovation

Mats Benner
Utmaning: Kunskapens slut?

Stina Westerberg
Utmaning: Det nyskapande kulturlivet och samhället

Ingela Wadbring
Utmaning: Ett allt mer fragmenterat medielandskap

Emanuel Karlsten
Utmaning: Integriteten och samhällsutvecklingen

Lars Trägårdh
Utmaning: Individens ställning i det framtida välfärdssamhället

Barbro Beck-Friis
Utmaning: Att möta framtidens vårdbehov

Viveca Ax:son Johnson
Utmaning: Att bygga framtidens urbana stad

Peter Örn
Utmaning: Lokalt ledarskap för hållbar utveckling