FRAMTIDEN ÄR NU | Pia Huss | ”Landet annorlunda”

Idag publicerar vi Pia Huss kapitel ”Landet Annorlunda” ur boken Framtiden är nu.

”Det finns en stark och progressiv tradition inom barnkulturen. Den kommer inte att försvinna. Men framtidens barnkultur kommer att kräva ett starkt engagemang från föräldrar, skola, kulturinstitutioner och public service-medier. Inte minst kommer barnen själva att agera inom kulturen, både den levande och med de möjligheter att själva skapa som ny teknik erbjuder.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

Pia Huss är teater- och litteraturkritiker i Dagens Nyheter och medverkar i tidskrifter och radio med debattartiklar, kritik och reportage. Har sedan tjugo år särskilt kommit att specialisera sig på barn- och ungdomskulturfrågor, särskilt när det gäller litteratur, teater och dans. Mellan åren 2005 – 2009 var hon redaktör för kulturtidskriften Opsis Barnkultur.

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.