En annan ordning | Katarina Renman Claesson | ”Efter ordet”

Idag publicerar vi Katarina Renman Claessons kapitel ”En annan ordning” ur boken Framtiden är nu.

”Vi befinner oss mitt i den tredje vågens samhällsomvandling – efter jordbruks och industrisamhället kommer informationssamhället. Övergångsperiodens brytningar präglar fortfarande synen på upphovsrätten. År 2040 har upphovsrätten anpassats efter de nya förhållandena. Men det sker inte utan konflikter.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

Katarina Renman Claesson är forskare vid Juridiska intitutionen på Stockholms universitet. Hon har de senaste tio åren forskat, föreläst och skrivit om allt ifrån fildelning, till konstjuridik och kulturarv.

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.