FRAMTIDEN ÄR NU | Sverker Sörlin | ”Stad i ljus”

Idag publicerar vi Sverker Sörlins kapitel ”Stad i ljus” ur boken Framtiden är nu.

”Allt oftare betonas kulturens roll som lokal och regional utvecklings- och tillväxtkraft. Umeå har i flera decennier byggt upp musiklivet, scenkonsten, bildkonsten och andra delar av kulturlivet.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH och författare. Han har under lång tid intresserat sig för frågor om kultur och samhällsförändring, både historiskt och i samtiden, bland annat i forskningsprogrammet ”Kulturen i kunskapssamhället”.

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.