FRAMTIDEN ÄR NU | Sven Nilsson | ”Hjältarna”

Idag publicerar vi Sven Nilssons kapitel ”Hjältarna” ur boken Framtiden är nu.

”Att vara konstnär är ett nödvändigt men olönsamt arbete. Det är konstnärerna som utgör centrum i den kreativitetsbaserade ekonomin, men det är andra som skördar frukterna. Det skulle kunna vara annorlunda.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

SVEN NILSSON bidrog på 1970-talet till Kulturrådet med flera olika studier, bland annat i boken Ideer i kulturpolitiken (1970). Hans doktorsavhandling handlade om kultursidorna och kulturredaktionerna i storstadstidningarna. Som kulturchef på regional och lokal nivå i Skåne och Norrköping och som stadsbibliotekarie i Malmö har han byggt upp stor erfarenhet av praktiskt utvecklingsarbete. I det egna företaget Polyvalent har han sedan 1997 genomfört ett sjuttiotal olika projekt och arbetat bland annat med biblioteksplaner, program för kulturhus- och biblioteksbyggen, kulturpolitiska strategier, också internationellt. Som skribent har han sedan 1970 kontinuerligt debatterat kulturpolitik i tidningar och tidskrifter. Hans bokproduktion omfattar förutom doktorsavhandlingen Det offentliga samtalet (1975) flera standardverk om svensk kultur och kulturpolitik, till exempel Vägen till kulturpolitiken (1981 och 1984), Kulturens vägar (1999) och Kulturens nya vägar (2003) samt Var finns kreativiteten? Exemplet Skåne (2008). Reseboken Vilse i Toscana kom ut i tre upplagor 1998–2004. Han är en ofta anlitad föreläsare och även medredaktör till boken FRAMTIDEN ÄR NU.

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.