FRAMTIDEN ÄR NU | Kristian Berg | ”Backspegel”

Idag publicerar vi Kristian Bergs kapitel ”Backspegel” ur boken Framtiden är nu.

”Redan i dag drunknar museerna i sina ständigt växande samlingar. Samtidigt växer också antalet byggnader och miljöer som anses kulturhistoriskt värdefulla. Vad ska vi bevara och hur ska det presenteras? Frågorna leder rakt in i en diskussion om kulturarvens representativitet och legitimitet.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

Kristian Berg är bebyggelseantikvarie och arkitekturhistoriker och verksam som kulturstrateg på Västra Götalandsregionen. Dessförinnan bland annat överintendent och chef för Statens historiska museer samt departementsråd med ansvar för kulturarvsfrågor på kulturdepartementet. Han har arbetat mest med kulturarvsfrågor och dess relation till samhällsutveckling och -planering och publicerat en rad artiklar och böcker kring dessa frågor.

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.