FRAMTIDEN ÄR NU | Bo Rothstein | ”De dubbelt ratade”

Idag publicerar vi Bo Rothsteins kapitel ”De dubbelt ratade” ur boken Framtiden är nu.

”Kvinnorna dominerar alltmer inom den högre utbildningen. En följd av detta blir ett ökat antal lågutbildade män som blir förlorare på en allt hårdare arbetsmarknad. Detta kommer i sin tur att få konsekvenser för deras livssituation, familjebildning och kulturvanor. De blir dubbelt ratade.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

Bo Rothstein är professor vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och där ansvarig för forskningsprogrammet The Quality of Government Institute. Han har forskat om jämställdhet och social förändring sedan början av 1990-talet.

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.