FRAMTIDEN ÄR NU | Ann Steiner | ”Utmanad men inte hotad”

Idag publicerar vi Ann Steiners kapitel ”Utmanad men inte hotad” ur boken Framtiden är nu.

”Det finns ingen kris på bokmarknaden. Däremot skapar det moderna mediesamhället och de digitala teknikerna nya läsarvanor och sociala mönster. Det litterära systemet förändras – men hotas inte.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

Ann Steiner är verksam som forskare och lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning har främst behandlat den samtida bokmarknadens villkor och moderna författarroller. Hon har bland annat publicerat ”I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet” (2006) och ”Litteraturen i mediesamhället” (2009).

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.

Ann Steiner | Utmanad men inte hotad | Framtiden är nu