FRAMTIDEN ÄR NU | Rasmus Fleischer | ”Ta plats”

Idag publicerar vi Rasmus Fleischers kapitel ”Ta plats” ur boken Framtiden är nu.

”Överflödet av digital information bara tilltar, men ingen kulturform existerar som renodlat digitalt fenomen. Kulturen äger också rum och tar tid. Detta ställer krav på både stadsplanering och kulturpolitik.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

Rasmus Fleischer är historiker och avser att under 2011 disputera på en doktorsavhandling som i hög grad handlar om hur man under 1900-talet såg på framtiden. Hans debutbok ”Det postdigitala manifestet” (2009) tar sin utgångspunkt i musiken men för ett vidare resonemang om hur vi kan sålla i vår tids överflöd av digital information. Fleischer driver också bloggen Copyriot.se och har såsom debattör rankats som en av de mest inflytelserika personerna inom den svenska IT-branschen.

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.