FRAMTIDEN ÄR NU | Nina Wormbs | ”Ruta och Skärm”

Idag publicerar vi Nina Wormbs kapitel ”Ruta och skärm” ur boken Framtiden är nu.

”Public service-mediernas gamla monopol är brutet och vi översvämmas av medier i gamla och nya former. Public service-medierna kommer att klara anpassningen till ständigt nya förhållanden, men de kommer att få kämpa för att få folk att betala sina avgifter och för att få publik till programmen.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

Nina Wormbs är civilingenjör och docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH. 2007–2008 var hon huvudsekreterare i den senaste public service-utredningen. Hon är ledamot i Granskningsnämnden för radio och tv.

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.