FRAMTIDEN ÄR NU | Nicklas Lundblad | ”Dumma du?”

Idag publicerar vi Nicklas Lundblads kapitel ”Dumma du?” ur boken Framtiden är nu.

”Informationsmängden har exploderat – men gör Google och andra tekniska hjälpmedel oss dummare? En sak är säker: de kommande trettio åren kommer de klassiska kunskapsinstitutionerna att utmanas mer än de utmanats de gångna hundra åren. En av vår tids teknikfilosofiska debatter handlar om huruvida tekniken gör oss dummare. Författare som exempelvis Nicholas Carr, menar att förmågan att tänka sammanhängande och ta del av mer komplexa texter och resonemang håller på att försvinna. Det är inte första gången farhågor som dessa har beledsagat teknikens intåg i kunskapens sfärer. Carr exemplifierar med Friedrich Nietzsche, som när han började skriva på maskin själv ansåg att hans tänkande blev kortare och kanske mer aforistiskt, snarare än argumenterande.”

Kapitlet är inte tillgängligt längre. Köp boken här.

Nicklas Lundblad arbetar på googles huvudkontor i USA. Han är fil dr och har framför allt forskat om internetsamhället. Han har skrivit tre böcker, är ledamot i regeringens it-råd och medgrundare av den liberala tidskriften Neo.

Har du frågor maila simon@volante.se eller ring 0734444736.