Framtiden är nu – förord och första kapitlet

Framtiden är nu – Förord + Kap 1