Gratis? – Om kvalitet, pengar och skapandets villkor

Varför talar vissa om ett gratissamhälle?
Kommer allt som kan bli digitalt verkligen vara gratis?
Hur ska i så fall filmer, musik, dataspel och litteratur bekostas?
Vilka sätt är möjliga?
Riskerar vi att få en ”skitkultur” eller bara ökad mångfald?

Diskussionen kring upphovsrätt, internet och skapandets villkor är ofta polariserad. Den här essäsamlingen vill komma med nya och olika infalls- vinklar, liksom undersöka konsekvenser av olika avvägningar. Skribent- erna utgörs av både journalister, artister, forskare och entreprenörer.

Boken släpps i September.