Boken Välj hälsa släpps i november

Boken ”Välj hälsa” av Stig Bengmarks släpps i november. Inom kort kommer den kunna förhandsbeställas.

Ur inledningen:

Redan som leverkirurg på femtiotalet såg jag med egna ögon hur motståndskraft mot infektioner och kroniska inflammationer kraftigt kunde förbättra människors möjlighet att bli friska. Mina insikter fick glädjande nog betydelse, inte minst för återhållsamheten med antibiotika i samband med operationer.

Inspirerad av detta gav jag mig senare i livet ­som professor emeritus ­helhjärtat i kast med sambandet mellan dålig tarmflora och vällevnadssjukdomar som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimer. Jag tog initiativet till utvecklandet av probiotika som viktigt inslag i människors kost.

Idag har jag vid nittio års ålder förmånen att vara fortsatt aktiv i den internationella vetenskapliga diskussionen om kost och hälsa.

Den bok du snart håller i din hand är en sammanfattning både av mitt livsverk och min övertygelse om kost som väg till hälsa. Det här är den grundsyn jag vill förmedla till dig som läsare:

Du disponerar över ca 70 % av dina hälsoresurser. Livsstilsändringar också sent i livet reducerar, statistiskt sett, sjukdomsfrekvensen med minst 50 % och förlänger livet avsevärt. Välj hälsa!