Pelle Snickars

Pelle Snickars intresserar sig för mediesamhällets samtid – och historia. Han har bedrivit forskning i skärningspunkten mellan kulturhistorisk medieforskning och digitala medier, men även varit verksam som flitigt mediedebattör utanför akademin. Snickars har till exempel under snart femton års tid regelbundet medverkat i Svenska Dagbladet och där skrivit ett hundratal artiklar, framför allt om digitala frågor. Han är också en ofta anlitad föreläsare och tillfrågad expert i olika mediesammanhang.

Snickars var tidigare verksam som forskningschef vid Statens ljud- och bildarkiv – under de senaste fem åren har han haft samma tjänst på Kungliga biblioteket. Vid årskiftet 2014 bytte han arbete; nu är han professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora på institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Han är också affilierad forskare vid HUMlab. Snickars disputerade 2001 och har sedan dess publicerat ett femtontal böcker – framför allt forskningsantologier i bokserien Mediehistoriskt arkiv som han tidigare var vetenskaplig redaktör för. Bland de mer omtalade titlarna kan nämnas: Efter The Pirate Bay (2010), Citizen Schein (2010) och The YouTube Reader (2009). På Volante förlag har han tidigare publicerat debattboken Myten om internet (2012).

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan