Mattias Beijmo

Mattias Beijmo är författare och föreläsare med över 20 års praktisk erfarenhet av att arbeta i skärningspunkten data, digitalisering, demokrati och samhälle på högsta strategiska nivå, både i Sverige och utomlands. Han har en examen i Internationella Relationer från Freie Universität i Berlin och har jobbat med digital transformation för såväl näringsliv som myndigheter.

För Volante har han skrivit reportageboken De kan inte stoppa oss, om den nya digitala vapenindustrins konsekvenser. Boken berättar han mer om här.

Läs mer om Mattias Beijmos föreläsningar

Föreläsningar

Om det ni inte vet (men borde veta) om internet

Ingen i Sverige har arbetat med att analysera svenskarnas beteende och anlitats för strategiska råd om digitalisering under så lång tid som Mattias Beijmo. Publik runt om i världen har roats och oroats av hans föreläsningar som passionerat krockar internetutvecklingens alla positiva aspekter rakt in i livsöden och historier från de som har sett digitaliseringens baksida. Det är fascinerande och tankeväckande och kommer garanterat att förändra hur du ser på ditt digitala liv. Oavsett om du sitter i en ledningsgrupp där digitaliseringen är en av era viktigaste frågor, eller om du är en av alla miljarder internetanvändare därute så kommer du efter att ha lyssnat till Mattias, fatta beslut på helt nya grunder.

Samhällets och näringslivets digitalisering gör allt mer i våra liv till ettor och nollor. Det gör oss såklart mer sårbara med förfinade möjligheter att avlyssna och på andra sätt ta del av vad vi säger, var vi är och vad vi gör. Alla människor och organisationer behöver nu tänka på ett nytt sätt för att skydda sin personliga integritet – vet du hur du gör det? Vilka verktyg finns? Vad ska ni absolut undvika?

Enligt den årliga undersökningen ”Svenskarna och Internet”, känner sig numera nästan hälften (46 procent) av svenskarna övervakade online. Samtidigt ökar företagens användandet av datadriven marknadsföring och personifiering av appar, webbplatser och andra kommunikationskanaler. Vilka blir konsekvenserna? Risken är stor att ni använder era målgruppers data på ett sätt som potentiellt sett kan rasera förtroendet för er. Att hitta balansen mellan att använda data för att fortsätta optimera marknadskommunikation, kundnytta och affärsverksamheten i stort, och samtidigt ta hänsyn till det ständigt ökande kravet på integritet från internetanvändarna, blir alltmer affärskritiskt. Hur ska ni väga digitaliseringens positiva effekter mot integritet och etik? Vilket ansvar och möjligheter att påverka har den som använder internet som en del i sin affärsverksamhet? Och vad säger lagen?

Det finns många aktörer som skördar data på internet och handelsvaran är vi. När du läst klart detta, kommer ditt nästa klick, ditt nästa ”like” och nästa Google-sökning fångas upp och sparas. Insikterna det för med sig säljs sedan vidare. Vad händer med våra mänskliga rättigheter, press- och yttrandefrihet när våra åsikter, tankar, och rörelser läggs samman till ett mönster som någon annan äger?

Mattias Beijmo berättar med spännande och tydliga exempel på hur den digitala utvecklingen ställer helt nya frågor om demokrati, ekonomi och rättssamhället. Och du kommer att få veta saker du absolut inte visste om de stora internetföretagens grepp om ditt digitala liv.

Pressbilder

 

Foto: Lisa Mattisson

Skriv ut sidanSkriv ut sidan