Utkommer i mars 2021

VÅLD

De möttes genom kampsporten som tonåringar och en stor del av deras relation har alltid handlat om våld. Nu, snart trettio år senare, diskuterar Musse Hasselvall och Robert Svensson vad det egentligen är som de har sysslat med. Från att ha varit glada försvarare av kampsporten så ser de idag annorlunda på den; varför våldet drar och intresserar – och vad det egentligen betyder för människor.

Med Våld har vännerna skrivit en bok som knyter an till exempelvis Med uppenbar känsla för stil. Boken riktar sig till alla åldrar, men inte minst ungdomar och yngre män – de som oftast ägnar sig åt och blir offer för våld. De tar upp manlighet och varför våld och våldskapital kan framstå som attraktivt och attraherande. Men också hur det kanske rentav är en sorts drift som vi måste lära oss förstå, bemästra och prata om, precis som med sexualiteten och hur det kan ligga undertryckt även i vuxna relationer.