Vad är liv? Biologins hemligheter i fem kapitel

Nobelpristagaren Paul Nurse tar sig an den största frågan av alla och hans sätt att besvara den är mer underhållande än någonting du läst i genren. En garanterad läsupplevelse för fans av Carlo Rovelli, Stephen Hawking och Max Tegmark. Lättfattligt och oupphörligt fascinerande berättar han om livet utifrån fem centrala begrepp: Cellen, Genen, Evolutionen, Livet som kemi och Livet som information.

Denna behändiga och rappa odyssé genom livets grundläggande steg leder fram till en omvälvande tanke om hur alla levande ting hänger samman – och hur vi kan förändra världen med den vetenskap som Paul Nurse förmedlar.

”En underbar liten bok.” Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria

”En forskare med mer tyngd än Paul Nurse får man leta efter. Han är också en magnifik berättare. /…/ Jag lärde mig enormt mycket, och jag njöt i varje ögonblick under resans gång.” – Philip Pullman, författare

”En så gott som perfekt guide till det komplexa under som är livet.” – Bill Bryson, författare

”Hans bok är inte bara kunnig på grund av hans långa erfarenhet, den är också klok, visionär och personlig. Jag läste den i ett svep och kände mig upprymd efteråt, som om jag hade sprungit kilometervis – från författarens egen trädgård till cellens innersta, bakåt i tiden till våra avlägsna släktingar och vidare in i en hängiven, passionerad forskares laboratorium.” – Dava Sobel, författare

”När ett farligt nytt virus sveper över världen, kommer kunskapen om hur livet fungerar och hur viruset interagerar med våra celler att vara viktigare än någonsin i kampen om mänsklighetens överlevnad.” – David Fickling, förläggare

Pressbilder