Medicieffekten

Välkommen till stället där genomgripande idéer odlas fram. Ett forskningslag upptäcker hur man kan läsa apors tankar. En köksmästare blandar oväntat ingredienser som nässelsoppa med sjöborreklubbor för att förändra professionell matlagning. En ingenjör stjäl idéer från myrornas matsökande för att arbeta fram hur man skall övervaka obemannade luftfarkoster i krigszoner.

Vad som dessa pionjärer har gemensamt är inte bara de genombrott deras upptäckter har lett till utan lika mycket deras tillvägagångssätt. Enligt Frans Johansson så förändrar dessa innovatörer världen genom att ta sig till skärningspunkten: platsen där idéer från olika områden och kulturer frodas och kolliderar med varandra. Till slut sätter de igång en explosion av häpnadsväckande upptäckter.

Frans Johansson kallar denna förökning av nya idéer för Medicieffekten – och syftar på det remarkabla utbrott av kreativitet som Medicifamiljen gjorde möjligt i renässansens Florens. I denna fascinerande bok avslöjar han hur vi kan finna skärningspunkter i våra egna liv och omvandla våra egna idéer till revolutionerande innovationer. Han beskriver tre drivkrafter: människornas förflyttning mellan olika platser, sammansmältningen av vetenskapliga discipliner och den kraft som våra datorer ger oss tillgång till. Vi får fler skärningspunkter.

Medicieffekten är fylld av levande exempel från skärningspunkter i vetenskap, konst, politik och affärsliv. Vad kan man lära sig av rockmusik, insekters beteenden, andra länders affärsmetoder och meteoriters rörelsemönster? Det får du inte veta om du inte kliver in i skärningspunkten.

medici_omslag

Författare

Frans Johansson har grundat och varit verkställande direktör på en rad framgångsrika företag, nu senast på The Medici Group. Frans har en MBA från Harvard Business School och B.Sc. i miljökunskap från Brown University. Han är född och uppvuxen i Sverige men bor för närvarande i New York. Läs mer om Frans.

Pressbilder