#nyttjobb: Talaragent och koordinator

Vi söker dig som är bäst på service och kan konsten att förenkla för våra talare och våra kunder.

I den nya tjänsten hos oss jobbar du med löpande kundkontakter för Volantes talare, och även med vissa uppgifter för vår syster Speakersnet. Du ser till att talare och deras kunder är nöjdast i världen. 

Skicka ansökan så snart som möjlighet eller senast 1 augusti 2018.

Volante – ett kunskapsföretag med förlag, talaragentur och forskning för en klokare och roligare värld. Här återfinns nobelpristagare och några av världens bästa författare/talare.

Speakersnet svensk talaragentur som exklusivt representerar ett begränsat antal inflytelserika talare, nationellt och internationellt. Grundades 1993, har förmedlat talare till över hundra länder.

Service — du älskar det

En vanlig arbetsdag:

Du jobbar simultant med flera talaruppdrag samtidigt, både befintliga och nya förfrågningar. Mycket sker via mejl även om telefonen garanterat ringer flera gånger om dagen. Lekande lätt och med stor hänsyn till andras tid, får du all relevant information om kundens evenemang. Du håller koll på kalendrar och återkopplar snabbt. Under dagen driver du många beslut, förhandlar och hanterar olika typer av avtal på både svenska och engelska. För varje bokat uppdrag sköter du bokning av resor och logi. När kunden som ska ha ett event kommande månad behöver rubrik och text, fixar du detta. Ibland behöver våra hemsidor och talarnas biografier uppdateras, kanske just denna dag.

Missa en deadline? Nej

Vår koordinator:

 • Service – du älskar det;
 • och du har förmågan att administrera den.
 • När det är många olika uppdrag på gång, kan du sortera och prioritera – viktigast först – allt blir gjort.
 • Du är diplomaten som når lösningar som alla gillar och din egen prestige står aldrig i vägen.
 • Detaljerna har du full koll på men förlorar dig inte i dem.
 • Språk och stil — noggrann och flytande på både engelska och svenska.
 • Att formulera en säljtext gör du lätt.
 • Avtal skickar du på löpande band.
 • Missa en deadline? Nej.
 • Uppgiftsorienterad? Absolut!
 • När du möter nya utmaningar finner du alltid vägar.
 • Du klarar att bli avbruten och snabbt ta dig tillbaka där du var.
 • Och du bidrar till att du och dina kollegor, talarna du representerar och kunderna du samarbetar med — har det kul på jobbet.

***

Skicka ansökan så snart som möjlighet eller senast 1 augusti 2018.
E-post: jobb@volante.se.

För specifika frågor kontakta:
ulrika@volante.se 

Läs mer:
volante.se
speakersnet.se