Adonis på besök — och boken hyllad (av nästan alla)

Adonis Våld och islam DN

”I vår sköra tid måste politiken gå före poesin”, sa Adonis i Dagens Nyheter.

Och hans bok Våld och islam utmanar, på så många plan och så många intressen: islamologin, troende, politiska ideologier och antagligen också djupt rotade västliga uppfattningar. (Köp här: Bokus, Adlibris.)

Adonis tydliggör vad han talar om i boken i intervjun i Sydsvenskan:

”När man pratar om islam måste man vara uppmärksam på vilket islam man avser. Om jag kritiserar islam är det politikernas islam, regimernas islam, inte individernas islam, det måste man skilja på.”

I vår sköra tid måste politiken gå före poesin

Boken är en samtalsbok mellan Adonis och hans franska översättare Houria Abdelouahed, och Jan Gradvall beskriver stilen i boken väl i DI Weekend:

”Första frågan lyder: ’Hur ska man förklara den arabiska vårens misslyckande?’ Precis så fortsätter det. Raka frågor och raka svar. Som läsare känner man att det är precis den här sortens samtal man saknat för att förstå vad som nu händer i Syrien och dess omgivning.”

Adonis Våld och islam

Adonis håller inte igen, och som bokens översättare Pär Svensson påpekar då vi resonerar om mottagandet:

”Författarna har befriat samtalet, öppnat diskussionen om den enskildes frihet att välja livsväg oavsett kulturell tillhörighet och inte minst påmint om att araber/muslimer, bortom sin kulturella identitet, också är individer. De påminner om att det finns en social medvetenhet och levande idébrytning om sekularism och religiositet i arabvärlden.”

Reaktionerna har varit många och om vi skulle gjort en filmaffisch med recensionerna hade den visat både 1:or och 4:or eller 5:or. De positiva har övervägt, men några har varit negativa (se Sydsvenskan och Expressen).

På Volante är vi mycket glada över det viktiga samtal som har påbörjats. För att bygga vidare på Alhambra-förläggaren Hesham Bahari som i ett inlägg menar att bokens stora förtjänst är att den har desarmerat en laddad diskussion:

”Om hans bok bara leder till att både muslimer och de som verkligen bryr sig om muslimer som människor, inte bara som ’troende’, börjar tänka om och ställa frågor så har den uppfyllt sitt syfte.”

ovanligt hög angelägenhetsgrad och vikt

Nedan några fler recensioner:

Dagens Nyheter

”Det är upplyftande att betrakta islam ur ett psykologiskt perspektiv, och slippa de vanliga politiska analyserna över attraktionskraften i islam.” […]

”Boken Våld och islam är ett exempel på detta ifrågasättande av det egna samhället; röster som i ett muslimskt sammanhang numera alltför ofta avfärdas som västvänliga och därmed korrupta.” 

Göteborgs-Posten:

”Men kombinationen av bredd och djup samt inte minst det psykoanalytiska perspektivet formar sig till ett debattinlägg av ovanligt hög angelägenhetsgrad och vikt.” […]

”Av postkoloniala och identitetspolitiska företrädare i Väst lär de å andra sidan reflexmässigt avfärdas för att de kränker muslimer eller inte vet vad de talar om. Sanningen är snarare att Adonis och Houria Abdelouahed kritiserar institutionen islam för att de verkligen bryr sig och för att det är en av vår tids stora kulturfrågor, kanske rent av den allra största.” 

Aftonbladet

”Jag vill att Adonis och Abdelouahed pratar vidare, att den här boken ska vara plantskottet på en prunkande dialog med världen runt omkring. Islam som ideologi och praktik.”

Svenska Dagbladet

”Läsaren kan inte annat än känna stor sympati med författaren inför denna känsla av vanmakt på grund av krigets fasor och bristen på lösningar.”

Köp boken i din lokala bokhandel eller på nätet (Bokus, Adlibris).

PS. Visst blev omslaget oerhört fint!? Stort tack till formgivaren Håkan Liljemärker.