Fyra frågor till Ulrika Bergwall

IMG_6985

Volantes senaste medarbetare heter Ulrika Bergwall. Varmt välkommen säger vi och passar på att ställa fyra frågor till Ulrika.

Välkommen till Volante. Varför sökte du dig hit?

Tack! Jag sökte mig till Volante därför att jag ville vara en del ett företag som vågar ta nya grepp kombinationen kvalificerad kunskap och smart förpackning. Volante har tidigare gett ut flera böcker som överraskat och utmanat mina föreställningar; det gillar jag. Ta Freakonomics eller Malcolm Gladwell som exempel, där författarna med driv i berättelsen ställer ”sanningar” på huvudet. Att få nya synvinklar och tvingas tänka nytt är viktigt för mig. Sen är jag också övertygad om redaktörens roll – urval och paketering – blir allt mer central framöver och att Volante kommer att vara en av de mest omtyckta.

Du har tidigare bland annat arbetat på Talarforum. Vad gjorde du där?

Jag har arbetat i flera roller, men senast som Concept Director och ansvarig för ett affärsområde med samma namn: Concept. Området består av ett specialistteam som gör koncept och programinnehåll till event-, pr-, och kommunikationsbyråer. Det handlar om att matcha rätt personer med rätt tillfälle och att leverera inspirerande material. Det påminner en hel del om det jag ska göra hos Volante: välja intressanta perspektiv, hitta sätt att förpacka det och sedan nå rätt mottagare.

Nu skiftar du från talarförmedling till Volante som har en grund som bokförlag. Hur ser ditt intresse ut för böcker?

Som Uppsala-Stockholm-pendlare har jag tid till att läsa varje dag. Rena rama lyxen. Vad jag läst har sett väldigt olika ut genom åren. Extra förtjust är jag i facklitteratur, att lära mig saker håller mig fokuserad. Som småbarnsförälder har romaner en tendens att få mig att somna alldeles för snabbt… Är även betuttad i känslan av en bok. Det finns något evigt över boken. Och fysiskt.

På Volante ska du arbeta med att hitta nya författare, spännande ämnen och samarbeten. Vad krävs för att man som talare eller författare ska nå ut idag?

Ja, om jag ändå hade ett kort svar på den frågan. Som så ofta är det flera faktorer som spelar in. Allt viktigare blir dock tydlighet samt att vara autentisk. Jag brukar säga att den som inte kan förenkla antingen inte kan sitt ämne tillräckligt väl eller inte har lagt ner tillräckligt med tid på att förbereda sig. Flera, bland andra Churchill, har blivit förknippad med citat i stil med: If I had more time, I would have written a shorter letter. Därmed inte sagt att kortare alltid är bättre, men på en scen är det viktigt att innehållet är relevant och bearbetat. Publiken ska bjudas in till en berättelse som fastnar. Att förenkla är en konst som tar tid, kunskap och passion, och de vi ser lyckas idag behärskar den konsten. Om man som talare eller författare har som mål att nå en bred publik får kunskapsinnehållet helt enkelt inte vara svårtillgängligt, vilket inte är detsamma som att säga att det inte får vara svårt. Självklart skiljer sig det skrivna och det talade ordet åt – men narrativet är och bör vara centralt oavsett.

Jag ska även inledningsvis jobba med att hitta författare till Volantes nya internationella imprint Density, och då är också kortformatet och tilltalet i fokus.