Vem är jag?

  • 2 min

I Sverige är det inget snack om saken. Reklambyrån, och människorna som jobbar där, är konsulter. Vi lär oss i skolan att vårt jobb är att hjälpa våra kunder att bygga upp sitt varumärke och sälja mer genom kommunikation. Vi lär oss att vi sitter på spetskunskap inom det området som en marknadschef saknar; det är därför de betalar dyra pengar för att anlita oss. Vi lär oss att ifrågasätta kundens system och förutfattade meningar och komma med förslag på alla möjliga vägar till förbättring. Vi förväntas komma med strategier och vi kan utan tvekan kliva in på ett styrelsemöte på ett börsnoterat företag och tillsammans med VD prata om det vi gör.

I landet där jag jobbar nu är det annorlunda. Reklambyrån sorteras knappast in bland affärskonsulterna. Snarare är det vad man skulle kunna kalla en business service: man får beställningar av kunden och levererar enligt ordern som har kommit in. Ibland får man ett uppdrag där kunden efterfrågar en idé, och då levererar man det. Men oftast gör kunden inte det, och då levererar man inte det heller. Och precis som i resten av USA gäller principen kunden har alltid rätt. Vill de ha större logga och mer fokus på produkten, får de det. Det är deras pengar och deras varumärke. Inget snack om saken.

Jag har ägnat mycket tid de senaste månaderna åt att fundera över två saker:

1. Hur kommer det sig att lägstanivån här är så låg? I Sverige finns det i alla fall 10 byråer som aldrig gör något riktigt dåligt. Här tror jag inte att det finns en enda, utom möjligen några hotshops av typen Anomaly.

2. Hur går det ihop rent ekonomiskt att ha 15 personer i varje möte och att tre-fyra team jobbar i ett halvår för att producera en 15-sekundersspot?

Nu tror jag alltså att det börjar klarna. Det är helt enkelt en annan typ av affärsmodell. Alla byråer är i viss mån taktiska. Ibland blir förutsättningarna rätt och då smäller man till och försöker göra något riktigt bra. Men oftast nöjer man sig med att tillhandahålla den service kunderna ber om. Det är business.

För varje dag jag lär mig mer om det amerikanska systemet växer min respekt något enormt för alla de bra jobb som ändå kommer ut här varje år. Jag kan inte ens föreställa mig hur mycket jobb som ligger bakom en kampanj som Gatorade Replay eller Old Spice-filmerna.

Att sälja in en idé till en kund som ser dig som en rådgivare kan vara svårt. Att göra det till någon som ser dig som ett Starbucks är fasen så mycket svårare.