Saker som inte betyder att något är rätt

  • 1 min

Att det är så just nu betyder inte att det är rätt.

Att det har varit så förut betyder inte att det är rätt.

Att det har varit så alltid betyder inte att det är rätt.

Att det är enkelt betyder inte att det är rätt.

Att det är naturligt betyder inte att det är rätt.

Att man har läst det betyder inte att det är rätt.

Att någon har sagt det betyder inte att det är rätt.

Att många tycker det betyder inte att det är rätt.

Att du tycker det betyder inte att det är rätt.

Slut på rapport om argumentationsteknik/källkritik. Mvh Trött.