Reklamforskning för reklamare

  • 3 min

Förra veckan var det ju som sagt Guldägget och för min del innebar det bland annat att springa på en massa vänner och bekanta jag inte träffar så ofta, vilket ju är väldigt trevligt. Alla var jätteglada och frågade först Hur känns det att vara hemma???? (mitt svar: jättebra) och sen Hur går det med…. plugget? Jobbet? Ehhh det där du gör? Och jag inser att det kanske inte är så himla lätt att veta, när jag slänger mig med snack om artiklar, kurser, studier och projekt. Men för att vara lite strukturerad: typ så här är det.

Sedan september 2012 doktorerar jag i reklam på Handelshögskolan i Stockholm. Det innebär att jag går ett fyraårigt program där en lär sig att forska. Innan en kan bli doktorand måste en ha motsvarande en magisterexamen i ämnet man vill doktorera i (vilket jag alltså har. Jag gick ut Handels 2007. Har dock aldrig gått på Berghs, vilket många verkar ha fått för sig). Men det är ganska långt ifrån att plugga. Man läser i och för sig en del kurser, men de är mycket mer specialiserade än vanliga universitetskurser och man väljer helt själv hur och när man ska läsa dem. Totalt utgör kurserna 1,5 år av de fyra.

Utöver att man själv går kurser så undervisar man en del för dem som går utbildningar på Bachelor- och Masternivå. Det blir mer och mer undervisning ju längre fram i programmet en kommer, eftersom en ju blir bätte på sitt ämne. Jag handleder också några kanditatuppsatser vilket är är ++++++++kul.

Resten av tiden jobbar en med sin forskning, som i slutändan ska bli en doktorsavhandling. När den är godkänd är en disputerad och får titeln doktor. (vilket för min del är 79% av anledningen till att göra det här. Så FETT att vara doktor). På min avdelning (som heter CCM, Center For Consumer Marketing) brukar man göra sammanläggningsavhandlingar, vilket betyder att avhandlingen består av ett antal (typ 3-5) vetenskapliga artiklar. Artiklarna ska handla om ungefär samma sak (i mitt fall: reklamens förlängda effekter) men är olika studier. Till sin hjälp i forskningen har man handledare (mina heter Micael Dahlén och Sara Rosengren) som hjälper en apmycket, och kollegorna på avdelningen, i mitt fall 14 stycken. Vi sitter och jobbar på helt vanliga kontor i en korridor på Handels, så det ser ut, och funkar i praktiken, som en helt vanlig arbetsplats.

Hur sjutton forskar man då i reklam? I mitt fall handlar det om att undersöka olika saker genom experiment. Jag manipulerar reklam på olika sätt och jämför hur folk påverkas av de olika enheterna. Just nu håller jag till exempel på med en studie där jag jämför homosexuellt innehåll med heterosexuellt innehåll. Men en kan forska på en massa andra sätt: genom fallstudier, antropologiska observationer, enkäter eller fokusgrupper, för att bara nämna några exempel. Gemensamt för alla är att en börjar med att ställa en fråga, till exempel Hur påerkas människor av att se homosexuella par i reklam? och sen försöker man besvara den på bästa möjliga sätt.

Som man kan ana tar det här rätt mycket tid. Det är betydligt mer än ett heltidsjobb, och man får (i vårt fall en väldigt blygsam) doktorandlön som man blir av med om man inte levererar. Allt jag gör vid sidan av, typ bloggen och intervjuer och föreläsningar och sånt, händer alltså på min fritid.

Så. Jag jobbar väldigt mycket och allt är mycket svårt men det är verkligen det roligaste jag har gjort. Jag älskar att få variera mig, vara omgiven av smarta människor och att ingen säger till mig vad jag ska göra.

Det var mina two cents på temat. Ni läsare som också doktorerar får gärna dela med er av era tankar också!