Just nu ;)

  • 1 min

Fredrik Wass har intervjuat Anna Qvennerstedt om språkets betydelse på nätet. Läs artikeln här.

Anna och Fredrik konstaterar att det skrivna ordet är viktigare än någonsin, men att formen bryts upp mer och mer. Så länge man får fram vad man vill ha sagt spelar det inte så stor roll om det är rättstavat eller särskrivet. Så sant, så sant.

Dagens rubrik kommer från det levande beviset på ovan nämnda tes, Kissie.