Hjälp Japan

  • 1 min

På initiativ av Jacob Åström, Martin Löfqvist och Isak Burström finns det nu ett väldigt enkelt sätt att hjälpa till med insamlingen av pengar till jordbävningsoffren i Japan.

På sajten Donate Dot Com kan man hämta en kodremsa som lägger en stor röd knapp som overlay till vanliga innehållet på valfri sida. Donationerna går till Japan via Röda Korset och iTunes.

Bra va?