Hej våren!

  • 1 min

Glad måndag! Förra veckan var ganska skräpig, men jag har goda förhoppningar om den här. Inte minst för att det är typ VÅR och så. Och så är det dags för min tredje krönika i Metro. Den handlar (ej så förvånande) om att det var 8:e mars i helgen och att det är en dag som behövs lika mycket som någonsin.

Finns i dagen papperstidning eller så kan man läsa här!