Fråga:

  • 1 min

Ni, bland annat äldreminister Maria Larsson, som anser att utvidgandet av meddelarskyddet till att gälla privat skattefinansierad vård skulle skada konkurrensen, hur ställer ni er till att fri konkurrens kräver perfekt information på marknaden?

Jag menar, om jag visste att de äldre på ett visst boende svälter skulle jag nog inte vilja att min mormor bodde där. Det skulle rent av kunna få mig att välja ett boende med en konkurrensfördel, som säg, att de äldre får mat. Om jag bara visste om det.

Undrar lite över det bara.