Feminism, Rysskylan och Stjärnorna på Slottet

  • 3 min

Förra veckan gick ju första avsnittet av programmet Fittstim – Min Kamp på SVT. Reaktionerna har varit många och till största del negativa, vilket är helt förståeligt. Det fanns en mängd konstigheter i det första programmet, från själva titeln (det var ju inte bara Belinda Olsson som skrev Fittstim, och jag kan inte låta bli att undra vad övriga deltagare tycker om den kapningen) till klippningen där man valde att låta några av Sveriges skarpaste hjärnor sitta och äta cupcakes alternativt pilla med en plasthjärna. Gudrun Schyman, Martin Ingvar och Ebba Witt Brattström fick tillsammans betydligt mindre airtime än Olssons skeptiska min och högljudda suckar.

Det som de flesta (och jag) dock har reagerat starkast på är valet av ämnen att diskutera. Olsson går in med den uttalade ambitionen att granska dagens feminism. Jag har en av Sveriges största bloggar med jämställdhetstema, så jag får väl lov att räkna mig som en del av den. Dagens feminism, alltså. Men om jag går igenom mitt arkiv hittar jag inte ett enda inlägg som berör det som tas upp i programmet. Jag har inte skrivit ett ord om genuspedagogik på förskolan. Inget om rätten av bada topless på badhus, om Femen, om när eller hur föräldrar borde prata om sina barns kön.

Jag menar så klart inte att de frågorna inte också finns, att de inte diskuteras i andra forum, eller att de inte är viktiga. Men det blir ju ganska svårt att granska ett ämne och samtidigt helt ignorera helheten. Det Olsson visar upp är ju, som flera andra har påpekat, snarare dagens medialogik än dagens feminism. Visst, det skrevs jättemycket om ordet hen under en kort period. Men att det skrivs mycket om något betyder inte att det är det viktigaste, eller att det påverkar flest människors liv. Med samma logik borde Rysskylan eller Stjärnorna på Slottet vara det mest centrala i alla svenskars liv de senaste åren.

Som tur är kan vi ju lösa det här problemet. Vi kan hjälpas åt att lyfta fram de frågor vi faktiskt tycker är intressantast. Rättis har redan lanserat ett liknande initiativ på Facebook, men jag skulle vilja komplettera det mer kvalitativt. Kurera lite. Jag börjar med att gräva i mitt eget arkiv baserat på det som har delats och kommenterats mest. Inte ett facit alltså, utan ett alternativt förslag. Några delar kan vara:

Att jämställdhet inte är ett lyxproblem

 Att våga kalla sig feminist, oavsett kön, politisk ståndpunkt, och så vidare, vilket var temat för mitt tal i Almedalen (intressant nog är det en ganska stor del av talet som handlar om att om feminismen ska växa måste vi tåla att den är splittrad. Alltså precis det Olsson motsätter sig i sitt program, där hon verkar mena att Femen-aktivism ersätter exempelvis fackföreningars kamp för lika lön, att det inte kan ske samtidigt, vilket i sig är mycket märkligt)

Om tjejtidningars kroppsfixering och ansvar

Om sexuellt våld i och med domen i Tensta-målet

Om att ge utseenderelaterade komplimanger till barn

Om män som tror att allt kvinnor gör handlar om att behaga dem

Om lilla-gumman-tanter 

Om objektifiering av kvinnokroppar i reklam

Nu undrar jag givetvis: Vilka feministiska inlägg, artiklar, filmer, tv-program, initiativ eller liknande tycker ni har varit de mest centrala det senaste året? Min förhoppning är att kunna sammanställa en lista med 10 förslag på ämnen som kanske inte har fått så mycket kvällstidningsutrymme, men som är viktiga för många. Känns som att någon på SVT kan behöva kolla på det.