Favorit i repris: Några svar

  • 7 min

När jag skrev om strukturanalys igår fick jag ett par kommentarer från signaturen Carl som hade en del frågor och synpunkter. Jag tänkte försöka besvara dem så gott jag kan här, eftersom jag misstänker att liknande frågor dyker upp hos många andra. Det var rätt många så ska försöka vara så strukturerad jag kan.

Kommentar: Jo kvinnor näthatar precis lika mycket som män. Kvinnor näthat genom att attackera på andra sätt, tex genom att ge sig på någons kukstorlek, sociala status, vikt, sexuell läggning, utseende osv. Män gör det på det sättet dom tror tar mest, genom att hota om våldtäkt. 

Svar: Det är mycket möjligt att män och kvinnor attackerar på olika sätt. Eftersom UG fokuserade på just mäns attacker på kvinnor var det naturligtvis det som fick utrymme i det programmet. Där lades det också fram fakta som visade att män faktiskt är överrepresenterade i det här sammanhanget. Det är naturligtvis inte bra att ”ge sig på någon” gällande utseende osv, men jag tycker nog att hot om våld är betydligt allvarligare. Om inte annat är det olagligt, vilket det inte är att säga något om någon annans vikt. Det är sannolikt är anledningen till att UG valde just den här programvinkeln. Därmed inte sagt att det är okej att förolämpa någon.

Fråga: Att göra det till en könsfråga är inte försvarbart. Och ingen har kommit med ett bra argument för det.

Svar: Jag tyckte att det var precis det jag gjorde i mitt förra inlägg. Att göra saker till könsfrågor är ett av många verktyg för att se mönster och kartlägga problem. Vilket ju är precis det du själv gör när du exemepelvis säger att ”kvinnor näthat (sic!)  genom att attackera på andra sätt”. Det betyder inte att du menar att alla kvinnor näthatar, men du tycker dig se ett mönster som du vill peka på. Så tolkar jag det i alla fall.

Fråga: Vad hade Nina sagt om vi hade pratat om kvinnliga journalister som näthatar män? Hade du haft samma reaktion och tyckt det var jättebra då med?

Svar: Absolut. Om det var ett samhällsproblem skulle jag bli jätteglad att någon lyfte fram det.

Kommentar: ” Genusanalys är alltså ett verktyg, eller ett par glasögon om man så vill, som vi kan använda för att kolla på ett problem.” Konstigt att detta ”verktyg” alltid vinklas så att män är problemen och kvinnor offer.

Svar: Det beror på att i de allra flesta fall är det precis så. Eller snarare, de patriarkala strukturerna är problemen och kvinnor faller i störst utsträckning offer för dem. Exempelvis har män som grupp mer makt än kvinnor, bättre lön, och blir utsatta för våldtäkt eller våld i en nära relation i mindre utsträckning. Det finns dock exempel på när det är tvärtom. Tidigare gavs exempelvis alltid vårdnaden om barn till mamman vid en separation, och barnbidraget tillföll också mamman. Genom att sätta på sig genusglasögonen insåg lagstiftarna att det inte var rättvist mot pappor, och lagen ändrades. I båda fallen är strukturanalys ett jättebra verktyg för att ge alla människor mer lika möjligheter.

Fråga: ” Det är bara inte dem man har på sig just nu” Ge mig ett exempel där någon i historien har haft på sig andra ”glasögon”?Konstigt att det alltid heter ”men just nu fokuserar vi enbart på ditten eller datten….”

Svar: Några väldigt kända exempel

Kapitalet av Karl Marx (använder klassglasögon)

I have a dream-talet av Martin Luther King (använder rasglasögon)

Kris i befolkningsfrågan av Alva Myrdal (använder familjeglasögon)

Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell (använder sexualitetsgalsögon)

Eating Animals av Jonathan Saffron Foer (använder djurglasögon)

Man har alltid på sig någon form av glasögon i allt man gör, men det blir tydligast i såna här uppenbart politiska verk. Inte ens jag, som skriver mycket om feminism, tänker på genus hela tiden.

Fråga: Varför tror du det finns ”manliga” näthater från första början?Jag som man har blivit påhoppad nu dagligen i media, av just kvinnliga journalister. I 13 år har jag fått skit för att jag är man. Jag kan inte längre surfa in och läsa nyheter utan att bli kallad manslem, potentiell våldtäktsman, pedofil, förtryckare, djur, kåtbock, vit kränkt man (…) Jag har försökt själv många många gånger att föra en debatt med dessa kvinnor utan lyckas. Antingen svarar dom inte, eller så säger dom att man ska dra åt helvetet. Så efter 13 års tid med försök till debatt, vad ska män göra istället Nina? Sitta tysta?”.

Svar: Här är det naturligtvis svårt för mig att veta exakt vad det är du har gått igenom. Jag antar att eftersom inte ens de allra kändaste svenskar figurerar i media varje dag, är det här inte personliga påhopp du pratar om, utan generella. Du vill peka på att män som grupp i media ”får skit” av kvinnor som grupp. Men andra ord: du sätter på dig genusglasögonen och tycker dig se ett strukturellt problem. Det här handlar inte om individer som slumpmässigt beter sig dumt. Det är en könsfråga.

Jag kommer dock inte till samma slutsats som du. Jag tror att det i det här fallet handlar mycket om makt, snarare än om kön. De kvinnor du talar om tillhör en mediaelit, de kan som du säger uttrycka sig fint, har breda plattformar att prata från, och kan dessutom välja vem de ska besvara. Jag fattar att det kan vara otroligt frustrerande när man inte håller med. Inte minst om man själv känner sig maktlös. Då är det inte alls kul att höra av de här mäktiga personerna att man är så himla priviligerad, bara för att man är man.

Själv är jag varje dag glad över att jag har en blogg där jag kan skriva svar på sånt jag läser i tidningen. Men jag skulle inte säga att det är mitt kön som har gett mig den möjligheten, utan snarare klass, utbildning osv. För mig är lösningen på det problemet solklar: minska klyftorna i samhället. Ge fler chansen att utbilda sig, sprid makten, så minskar frustrationen. Tills dess ska man naturligtvis inte sitta tyst, utan som du och jag gör nu lägga fram sina åsikter och försöka förklara vad man menar. Att hota och trakassera enskilda individer kommer aldrig att ändra på systemet.

Fråga: Varför det är fler kvinnor som blir påhoppad av män är för att dessa kvinnor skriver illa om gruppen män. När var senaste gången du Nina såg en man kalla alla kvinnor för pedofiler, förtryckare, djur osv osv?

Svar: Jag kan inte minnas att jag har hört motsatsen heller, alltså att någon har kallat ALLA män för pedofiler, förtryckare eller djur. Du själv drar ju många slutsatser om kvinnor som grupp i din kommentar, och det är väl motsvarande vad feministiska debattörer brukar göra om män som grupp. Det är varken konstigt eller otrevligt tycker jag.

Jag tycker aldrig att man ska låta en människas grupptillhörighet vara viktigare än hens person. Det är därför jag är feminist från början, för att jag inte tycker att ”män” och ”kvinnor” är på ett visst sätt. Oavsett om det handlar om statsministerskap eller pedofili.

Hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor!