En minut.

  • 1 min

I dag fredag vill UNICEF berätta att det är dom som står bakom #flyktenslutarhär. Så här säger dom angående kampanjen:

”Varje dag tvingas barn över hela världen att fly från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Tusentals av dessa barn kommer varje år till Sverige. Väl i Sverige ser vi dagligen exempel på att dessa barn får sina rättigheter kränkta.

Barnkonventionen är en samling mänskliga rättigheter för barn. Den slår fast att barn har egna rättigheter och ett människovärde som måste respekteras, samtidigt som barn har speciella behov av skydd och stöd. Sverige skrev under barnkonventionen redan 1990, men den gäller ännu inte som svensk lag.

Om barnkonventionen gällde som svensk lag skulle beslutsfattare tvingas ta barnets rättigheter på större allvar och kunskaperna om barnets rättigheter skulle öka. Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda.

Om du har en minut över den här helgen hoppas jag verkligen att du använder den till att skriva på deras lista för att göra barnkonventionen till lag. Det är ju inte riktigt klokt att barn som kommer till Sverige inte självklart tas om hand av oss som har så otroligt mycket att dela med oss av.