Är det ens fel när två träter?

  • 2 min

Många anser att misshandeln är kvinnans fel. Så lyder rubriken i DNs artikel om Ekots rapportering kring hur personalen pa SÖS reagerar  när kvinnor som kommer in på akuten med skador som kan tyda på misshandel. Ingressen fortsätter:

”En tredjedel av personalen på Nordens största akutmottagning, Södersjukhuset i Stockholm, anser att det är kvinnans fel om hon blivit misshandlad. Det visar en ny svensk studie som Ekot tagit del av.”

Aftonbladet rapporterar liknande, men här dyker något intressant upp.

I enkäten uppgav 21 procent av personalen på akutmottagning på SÖS att det ”inte är en persons fel att två träter”.

Det har är alltså, såvitt jag förstår, frågan som artiklarna bygger på. Kan det verkligen stämma? Jag hoppas inte det, men hittar ingen annan källa. Till att börja med är ju inte 21% en tredjedel, det är en femtedel. För det andra var frågan inte Är det en kvinnas eget fel om hon blir misshandlad av sin man? En femtedel av de 217 personer som deltagit i studien anser alltså att det inte är ens fel att två träter, vilket är ett ganska omodernt men ändå vanligt svenskt ordstäv. Jag håller med om det. Jag tror att de flesta som har hört talesättet håller med om det. Det är jättekonstigt att inte fler än 21% av dem som deltagit i enkäten håller med om det, men det får man anta beror på kontexten. Men att hålla med om det ordstävet skulle vara samma sak som att tycka att det är någons eget fel att personen blir misshandlad är inte rätt, inte statistiskt rimligt och inte logiskt. Ingen har rätt att slå någon annan, utom möjligen i självförsvar. Att man har ”trätat” (heter det ens så? Trätt? Herrejösses, kunde de inte ha hittat ett lite mer samtida uttryck om de nu nödvändigtvis måste veta vad de anställda på SÖS tycker om traditionella svenska talesätt?) innan har inget med saken att göra. Det tror jag de flesta, på SÖS och utanför, håller med om.

Jag är helt säker på att det finns attitydproblem i akutsjukvården och att många som utsätts för misshandel i nära relationer inte får det bemötande de förtjänar. Men att media drar helt galna växlar på en undersökning som inte ens är publicerad (och som vi andra därför inte kan källgranska) hjälper ingen. Om vi ska komma till rätta med såna här otroligt viktiga frågor måste vi börja med att få rätt fakta på bordet. Annars går vi bara ärenden åt människor som vill blunda för problemen.