Alla Uppsalabor!

  • 1 min

Jag fick ett mail från Sofia som jobbar ideellt på Uppsala Kvinnojour. Så här skriver hon:

”Kvinnojouren jag är aktiv har fått minskade anslag och därmed har vi svårt att få verksamheten att gå runt. Varje vecka kommer det i snitt fyra nya kvinnor till oss på jouren, och i nuläget räcker våra resurser knappt till detta. För att vi ska kunna behålla vårt skyddade boende är vi i akut behov av ekonomiskt stöd. För att få in pengar till jourens fortsatta arbete har vi nu arrangerat en julkonsert i Uppsala.”

Här finns Facebookeventet med alla detaljer. För er som bor i Uppsala: försök hinn gå dit, och om ni inte hinner, skänk en hundring ändå. Det är så lite för att kanske rädda någons liv. Och alla andra: rösta på någon i nästa val som inte tycker att grundläggande samhällsservice, som tryggt boende, ska erbjudas av volontärer som tvingas lägga värdefull tid på att dra in pengar istället för att jobba med frågorna de brinner för. Det är ju helt fucking vansinnigt.