Effektfullt ledarskap Masterclass med Simon Elvnäs

Jakten på effektivitet genomsyrar dagens yrkesliv. Vi strävar efter att få så mycket som möjligt gjort på kortast tid, svara snabbt på frågor, checka av listan med uppgifter och lösa problem allteftersom de uppstår. Det effektfulla ledarskapet baseras i stället på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att vara händelsestyrd och göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Innehåll

Vill du se tydlig effekt av ditt ledarskap? I denna intensiva och inspirerande Masterclass får du en ny verktygslåda baserad på gedigen tillämpad forskning.

En effektfull ledare påverkar medarbetarna i önskad riktning, har en förståelse för sina egna och medarbetarnas behov, har kontroll över sitt tidsschema och vet vad som krävs för att genomföra förändringar. Denna Masterclass ger dig möjlighet att bli mer medveten om dina egna beteenden, se hur de går att förändra, och hur du på bästa sätt kan leda andra till att uppnå högsta effekt.

Upplägg

Tisdag 28/3 kl. 9.00-16.00, lunch 12.00-13.00

Begränsat antal deltagare.

En inledande föreläsning följs av interaktiva övningar och diskussioner. Dagen delas upp i fyra moduler.

  1. Med avstamp i Simon Elvnäs forskning ökas förståelsen för hur det kommer sig att strävan efter effektivitet har fått styra hur vi organiserar, planerar, kommunicerar och mäter resultat. Vi går igenom skillnaden mellan att vara effektiv och effektfull.
  2. Tid & aktiviteter: Alla aktiviteter tar tid, fler aktiviteter tar mer tid. Hur kan vi göra mindre och få ut mer?
  3. Arbetsledande beteende: Beteenden med låg effekt och beteenden med hög effekt. Hur skapar du feedback som ger önskad effekt?
  4. I vilka forum utövar du ditt ledarskap? Vad kan du ändra för att uppnå bättre effekt i din organisation?

Utbildningsmaterial

I avgiften ingår boken Effektfull av Simon Elvnäs.

Utvecklingsmöjligheter

En Master Class för dig som vill utveckla såväl ditt eget som dina medarbetares beteende för att uppnå ett mer effektfullt arbetssätt.

Utbildare

Simon Elvnäs leder sedan 2010 ett uppmärksammat forskningsprojekt vid KTH kring hur ledare och chefer utövar sitt ledarskap i praktiken. Med en världsunik interaktiv forskningsmetodik har han filmat hundratals ledare, kartlagt deras beteenden och studerat graden av självinsikt och vilken effekt som uppnås. Arbetet har utförts i respektive verksamhet för att medvetandegöra ledarna om vad de gör, hur de uppfattas, och ge verktyg för att förändra beteenden. Chefer och ledare inom såväl internationella teknikföretag, kommunala skolor som ideella organisationer – ledare tror oftast att de gör helt andra saker än de faktiskt gör.

Simon är en efterfrågad föreläsare och utbildare, och i boken Effektfull (2017) presenterar han sina upptäckter.

Anmälan

Anmälan är bindande. Kursavgift 8 200 kr exkl. moms faktureras vid anmälan.

Bokning, betalning och avbokningsvillkor