HUBIQ är benämningen på den akademiska sammanslutningen Human Biology and Quantum Physics, ett forum för interdisciplinärt samarbete kring kvantbiologi som ligger bakom boken Kvantfysiken och livet Den är skriven i samarbete med vetenskapsjournalisten Tomas Lindblad.

HUBIQ består av:

Joar Svanvik professor em. i kirurgi vid Linköpings Universitet. Överläkare vid Transplantationscentrum, SU, Sahlgrenska Sjukhuset 4

Göran Johansson professor i teoretisk och tillämpad Kvantfysik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Ingemar Ernberg professor i tumörbiologi, MTC, Karolinska Institutet, Stockholm.

Göran Wendin professor em. i teoretisk fysik Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg