Hur vi hanterar dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i alla EU-länder. Här i Sverige ersätter den personuppgiftslagen, PUL. I praktiken stärks skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Volante kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, exempelvis lagra, är en behandling av personuppgifter.

Anledningar till att vi samlar in dina personuppgifter kan till exempel bero på att du anmält till vårt nyhetsbrev, att du har givit oss din adress för att du vunnit en tävling på Instagram eller Facebook, eller om du har varit med på något av våra events och syns på foton i våra sociala kanaler eller på vår webbplats.

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du vill veta om och hur vi har lagrat eller på andra sätt behandlat dina personuppgifter. Vi sprider aldrig vidare dina personuppgifter eller säljer dem till en tredje part. Du kan när som helst höra av dig till oss och be att få dina personuppgifter raderade från våra system.