Per Mosseby

Per Mosseby är digitaliseringsexpert och författare till boken Alltid Relevant: nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld (2020) tillsammans med Ann Hellenius. Han har en bakgrund som internetentreprenör, kommun- och landstingspolitiker samt chef för digitaliseringen på Sveriges kommuner och regioner (SKR) och brinner för att utveckla det offentliga samhället med hjälp av ny teknik. Per Mosseby har varit ledamot av regeringens digitaliseringsråd under fyra olika statsråd, studerat datateknik på KTH och arbetar nu som rådgivare åt teknikföretag. Han sitter i flera styrelser och är bland annat styrelseordförande för doktor.se.

Föreläsningar

Att leda och navigera det digitala paradigmskiftet

Stora paradigmskiften för med sig stora möjligheter, men också stora utmaningar. Historien visar på exempel efter exempel både på organisationer som lyckas dra nytta av möjligheterna och utvecklas, men minst lika många är exemplen på de som klamrar sig fast och går under.

Digitalisering och automatisering för med sig nya möjligheter och hot vare sig vi vill det eller inte. Hur kan en organisation bäst ta tillvara på möjligheterna och undvika fallgroparna? Hur kan man arbeta systematiskt med en strategi som gör att hela organisationen kan fortsätta navigera för att bli en av de framtida vinnarna?

I denna föreläsning går Per Mosseby igenom en strategi som baseras på ett digitalt kunskapslyft för chefer och medarbetare, metoder för att dra nytta av ett öppet innovationsklimat och vägen till en organisationskultur som strävar efter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Pressbilder

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan