Per Kristensson

Per Kristensson är professor i psykologi med inriktning konsumtion och innovation. Han är verksamhetsledare för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en av Sveriges största samhällsvetenskapliga forskningsavdelningar. ”Professor Per” är en uppskattad och efterfrågad föreläsare både inom akademin och i näringslivet, nationellt och internationellt, och är gästforskare inom tjänsteinnovation vid Norges Handelshögskola i Bergen och Mälardalens högskola.

Ett av Per Kristenssons forskningsprojekt har genomförts inom området kundinvolvering, CuDIT. Med en metod som gick ut på att kunder fick använda ett företags varor och tjänster för att själva komma med idéer om framtida produkter och tjänster. Resultaten visade att kundernas idéer överträffade företagets egna idéer i hur innovativa de var samt vilket värde de skulle ha för kunder om de realiserats. Projektet resulterade i flera publicerade och ofta citerade artiklar samt utmärkelser för ”Best article” i internationella vetenskapliga journaler och vid internationella forskarkonferenser. Tillsammans med Klas Hallberg har han skrivit boken I kundens skor: att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv (2020).

 

Föreläsningar

Att innovera med kunden i fokus

Per Kristenssons föreläser om olika delar av egen och andras forskning. Det första handlar om kreativitet, hur företag och organisationer kan generera och ta vara på kreativa idéer och bättre lyckas med sina innovationsprocesser – utan att de anställda varken är barn eller konstnärliga genier – utan helt vanliga medarbetare. Ett annat spår är hur företag och organisationer bättre kan lyckas med tjänsteinnovationer så att kunders eller användares värdeskapande processer stöds. Ett tredje spår handlar om konsumentpsykologi och alla processer kring kunders beslutsfattande under och efter sitt köp av en vara eller tjänst.

Professor Per menar att om problemet är riktigt intressant är det mer troligt att ni kommer på kreativa idéer: nya idéer som har ett värde. Han berättar att om vi lär oss om vad som motiverar oss – om vad det är som driver vår kreativitet och får den att fästa – är en tydlig nyckel till att börja använda de så kallade ”okända lösningsutrymmena” i problemlösning, och dessa utrymmen resulterar i mer innovativa och värdefulla lösningar.

Skriv ut sidanSkriv ut sidan