Mia Skott

Mia Skott är historiker, skribent och föreläsare. Hon har länge forskat om kvinnors agens och självständiga yrkesverksamhet – i synnerhet inom konst – under svenskt 1700-tal, ett arbete som lockade henne in i arkivens djup för att leta spåren och finna källorna efter kulturskapande kvinnor. Och hon fann dem! Nu har hon gjort delar av sin framgångsrika och snillrika metod tillgänglig för en bred allmänhet genom att guida läsaren av Arkivism: En handbok – Hitta, spara och organisera för framtidens historieskrivning i konsten att hitta spåren efter kvinnor i arkiv.

Mia kommunicerar och levandegör tidigare kvinnors liv och villkor med stort engagemang. Hon sätter många av våra felaktiga föreställningar om historiska kvinnor i ljuset av dagens förhållanden och inspirerar till att rätta till, veta mer samt lyfter hur viktigt kulturarvet är för en fungerande demokrati.

Föreläsningar

Ta del av hur fascinerande ett kvinnohistoriska detektivarbete kan vara. I Mia Skotts föreläsningar om Arkivism får ni lära er delar av konsten att hitta fakta och berättelser om kvinnorna i våra arkiv. Hur fungerar det på ett arkiv? Vad kan du göra för att hitta rätt i olika källor? Och när är det dags att dra på dig de vita silkesvantarna – och när är det istället dags att knyta nävarna i fickan och finna nya sätt att ta dig fram?

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan