Heléne Lidström

Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring, kommunikation, ledarskap och organisation från olika multinationella företag som Finnair, Microsoft, Tele2 och Icon Medialab.

Hon är expert på förändringsprocesser och vad som krävs för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, digitala arbetssätt och framtidens ledarskap.

Som tidigare marknadschef på svenska Microsoft drev hon det uppmärksammade initiativet ”Det Nya Arbetslivet” som innebar radikala förändringar i såväl arbetssätt som kontorsutformning. Kanske är denna förändring en av de mest uppmärksammade i Sverige någonsin. De imponerande resultat som genererades har fått närmare 100 000 personer att vallfärda till hennes föreläsningar och de nya lokalerna i Akalla. Under de åren fick Heléne Lidströms arbetsgivare utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats tre år i rad och även utmärkelsen Sveriges snyggaste kontor.

Heléne är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare och stödjer många organisationer i resan till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Hennes bok ”Det Nya Arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats” (Bookhouse 2016) är lika delar inspirerande som instruerande – precis som Heléne själv.

”Hon utstrålar en mix av rock’n’roll och människovärme som är svår att motstå!”

Läs mer om Heléne Lidströms föreläsningar

Föreläsningar

Ett nytt arbetssätt för en digital värld.

I och med digitaliseringen transformeras arbetslivet. Varför ska vi sitta kvar vid skrivborden när vi lika gärna kan sköta våra arbetsuppgifter från ett café? Dagens organisationer står inför förändring, vi behöver möta nya behov och beteenden som följer med ökad mobilitet. Aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt växer fram som en lösning – där funktionsstyrda arbetsplatser, nya tekniska lösningar och mindre platsbundet arbete formar ett nytt arbetsliv. Vad innebär det aktivitetsbaserade arbetssättet (ABW- Activity Based Work)? Och vad är det för megatrender som driver denna utveckling? Kan ABW vara ett strategiskt verktyg för att uppnå verksamhetens övergripande mål? I denna föreläsning berättar Heléne om det arbetssätt som bättre svarar upp mot vårt behov av flexibilitet och som dessutom har potential att förbättra våra resultat och medarbetarnas välmående.

 

Konsten att bli en digitalt närvarande chef.

I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en väl fungerande digital arbetsplats. Tillgången till information, verktyg och kollegor – oavsett var vi befinner oss fysiskt -främjar produktiviteten. En digital arbetsplats ställer högre krav på ett närvarande ledarskap, men hur går det ihop när du inte träffar dina medarbetare lika ofta? Hur organiserar vi för maximerad effektivitet och flexibilitet genom att gå från en analog process till ett digitalt arbetssätt?

Vårt ledarskap står återigen inför behov av anpassning och förändring – det är hög tid att bemästra det virtuella ledarskapet. Hur leder man på distans, digitalt och under flexibla arbetstider? Heléne berättar om hur det är att vara chef och medarbetare i en digital miljö.

 

Popcornmodellen och vanans makt.

Väl genomförd förändringsledning får strategier, vision och mål att bli verklighet. Med hennes metod popcornmodellen visar Heléne pedagogiskt och underhållande vad man behöver tänka på när man ska ta sig igenom en organisationsförändring och hur man får delaktighet utan att kantra på vägen. I denna föreläsning står människan i fokus. Vi får syn på hur våra vanor styr våra beteenden och varför vi så ogärna ger oss i kast med förändringar. Att bygga det nya med tillit som fundament och att stärka medarbetarnas självledarskap har visat sig vara den framgångsrika vägen till engagemang och viljan att ge det nya en chans. Och på andra sidan väntar ökad motivation, välbefinnande, prestation och hållbara resultat.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan