Utkommer i maj 2024

AI & makten över besluten Vad alla borde veta om algoritmer i offentlig sektor

Allt fler offentliga beslut fattas av algoritmer. Automatiserade processer kan avgöra vilken skola du hamnar i, vad du ska få för vård och om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte. Beslut som är avgörande för ditt liv och din hälsa.

Läs ett utdrag ur bokens inledning här!

Denna antologi samlar texter som lyfter vår blick mot vad som händer när vi låter algoritmer ta offentliga beslut: Vad blir nytt när AI införlivas i samhällskroppen? På vilket sätt påverkar till synes små steg helheten? Och hur kan vi få en fungerande insyn i den automatiserade beslutsprocessen – om det ens går?

Är det rimligt att offentliga aktörer enskilt ska uppfinna egna lösningar, när de har liknande behov? Hur säkerställer vi att systemen som implementeras inte blir dyra och dåliga? Och kommer en medborgare kunna överklaga ett beslut taget av en digitaliserad förvaltning?

AI & makten över besluten tar upp exempel på fel som uppstått till följd av automatiserade beslutsprocesser – men också den verkliga potentialen om vi säkerställer hållbara lösningar och vägar framåt mot dessa.

Maja Fjaestad är docent i teknikhistoria, affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier och expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser vid Karolinska Institutet. Simon Vinge är chefsekonom på Akademikerförbundet SSR, som länge engagerat sig i de algoritmer som allt mer styr beslutsfattandet och arbetets innehåll inom offentlig sektor.

Innehåll:

CHARLOTTA KRONBLAD
Algoritmisk orättvisa – Göteborgs felkodade algoritm för skolplaceringar

JOHAN HIRSCHFELDT
Algoritmer och sociala bidragssystem: två nationella skandaler

MARCUS MATTEBY
Om ett ministerbesök, intraprenörer och kommunala perspektiv: en uppgörelse

MARCIN DE KAMINSKI
Digitala hot och risker som formativ ledstjärna

ULRIKA BJÖRKSTÉN
Vetenskapsjournalistikens algoritmer före och under covid-19-pandemin

NASIM FARROKHNIA
Algoritmer i vården: hot eller möjlighet för profession och patient?

FIA EWALD
Vem tjänar algoritmerna? Ett maktperspektiv på digitalisering

STEFAN LARSSON
Om juridisk fixering och flexibilitet – den europeiska AI-förordningen och generativ AI

CECILIA MAGNUSSON SJÖBERG
Algoritmerna och rättssäkerheten – juridik, administration och teknik måste väga lika

JACOB DEXE
Transparensproblemet: Att förklara en algoritm

KARIM JEBARI
Artificiell intelligens och offentlig rättfärdighet

 

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.