Svante Randlert

Hur blir jag riktigt klok?

  • 2 min

Varsågod! Här bjuder jag på topp tio-listan för Klokfaktorerna, en lista som gör mig personligen så glad. Det är de mjuka värdena som sticker ut, hur vi än tittar på det. Det som tagit de främsta och mest framgångsrika människorna längst är mellanmänskliga attribut. Och hur vet jag det? Ja, hur undersökningen bakom Klokfaktorerna gjordes bjuder jag också på här. Men insikterna behöver du läsa boken för att få dig till livs. 

De tio klokfaktorer som utgör den här boken identifierades genom Verians analys av intervjuerna från ledarskapspodden Chefssnack. Procenten indikerar hur stor andel av samtalen som berörde just den klokfaktorn.

1. Medmänniskan – 80 procent
2. Beslutsfattaren – 68 procent
3. Förbättraren – 68 procent
4. Gruppskaparen – 65 procent
5. Bortprioriteraren – 59 procent
6. Relationsförädlaren – 59 procent
7. Kommunikatören – 55 procent
8. Självkännaren – 49 procent
9. Spanaren – 48 procent
10. Välbefinnaren – 46 procent

En klok, och framgångsrik, person är alltså någon som arbetar med, för och genom andra människor. Och som gör det på ett tydligt sätt som skapar trygghet. Medmänskligt ledarskap gör helt enkelt enormt stor skillnad. Särskilt viktigt är det i tuffa tider när osäkerheten är stor i samhället. Så håll huvudet kallt och hjärtat varmt.

håll huvudet kallt och hjärtat varmt

Om undersökningen

Klokfaktorerna i boken är baserade på innehållet i de hundra intervjuerna från podden Chefssnack. Intervjuerna genomfördes mellan åren 2018 och 2021.

Analysföretaget Verian (tidigare Sifo samhällsundersökningar) har fått tillgång till transkriberingar av intervjuer från podden. Genom en kombination av AI-baserad språkteknologi och erfarna analytiker har de klokheter och livsråd som ledarna lyfter i podden kunnat identifieras och klustras. Det är en tematisk analys där temana i det insamlade intervjumaterialet utkristalliserats.

I ett första steg har Verian ringat in bärande teman som många av ledarna återkommit till under samtalen. AI-teknologin som använts för detta besitter en textanalytisk förmåga som är självlärande. Genom att genomsöka publicerade texter på internet lär sig verktyget ständigt nya ord och hur de associerar till andra. Verktyget tränas även att förstå samhörigheter mellan ord och begrepp genom att Verians analytiker manuellt utvärderar och ytterligare vägleder verktyget att korrekt gruppera ord och begrepp.

Alla ledare uttrycker sig inte på exakt samma sätt. De klokfaktorer som Verian identifierat kan således vara formulerade på många olika sätt och ibland som en andemening i ett längre resonemang – vilket kräver ett mänskligt öga i bedömningen. För att inte riskera subjektiva bedömningar har tre analytiker, med mångårig erfarenhet av att analysera innehåll i nyhetsmedier och sociala medier, bistått i processen.

Eftersom undersökningen är en totalundersökning, där en kombination av artificiell intelligens och mänsklig intelligens har använts, bedömer Verian felmarginalen som låg och resultatet som väl empiriskt underbyggt.